ÚVOD

Tento web je neoficiální webovou prezentací Katedry tělesné výchovy a sportu, Pedagogické fakulty, Univerzity Hradec Králové.

 Oficiální web univerzity naleznete na: www.uhk.cz


TYTO STRÁNKY NEJSOU AKTUALIZOVÁNY. VŠE NAJDETE NA www.uhk.cz

Informace pro zájemce o studium na KTVS v jednotlivých oborech - Pro uchazeče
 
Studijní poradce KTVS : doc. PaedDr. Dana Fialová, P.D.

Studenti, své studijní problémy řešte nejprve s vyučujícím nebo garantem předmětu. Pokud toto není možné, obraťte se na studijní poradkyni KTVS. 

Se studijním oddělením (referentkou, vedoucí SO) či s paní proděkankou pro studium sami nic nevyjednávejte. Všechny záležitosti vrací a řeší ve spolupráci s katedrou, takže obcházením katedry zbytečně dobu projednání prodlužujete. 
Do závěrečné práce se vkládá (je svázána) strana "tisk závěrečné práce".

Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP.


Bakalářské a diplomové práce nejprve vložíte do eVŠKP, teprve pak odevzdáte ve 2 výtiscích na katedře.


Souhlas s validací a potvrzení o udělení zápočtu lze mimořádně vyjádřit informací v e-mailu, který pošle vedoucí práce referentce katedry (není nutný naskenovaný tiskopis). Student/ka pošle e-mailem referentce katedry záznam o udělení zápočtu ve STAGU (PrntScrn).  Práce bude přijata a zvalidována pouze po splnění uvedených podmínek.

TERMÍNY NA SZZ 2020/2021  KTVS PdF UHK

TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Termín odevzdání se myslí to, že bude práce nahrána a odevzdaná v tištěné podobě u referentky katedry.

datum

obor

kapacita

místnost

čas

datum odevzdání DP/ BP do EVSKP 

datum odevzdání DP/ BP  tištěné verze

poznámka

 

18. 1. 2021

KBMS, BMS, KZS1, PZS1,P-PPVN, K-PPVN, VYTSB

10

FLOU

8:30

10.12.2020

14.12.2020

 

 

19. 1. 2021  

Bc. TV

10

FLOU

8:30

10.12.2020

10.12.2020

PdF

 

19. 1. 2021

 MZS2

3+3

FLOU

8:30

10.12.2020

10.12.2020


 

20. 1. 2021

NSSK, NZS2

5

FLOU

8:30

10.12.2020

10.12.2020

PřF  +PdF

 

 

 

 

 

 

 

17.5.2021

KBMS, BMS, KZS1, PZS1,P-PPVN, K-PPVN, VYTSB

10

FLOU

8:30

6.4.2021

10.4.2021

 

18. 5. 2021

Bc. TV

5+5

FLOU

8:30

6.4.2021

10.4.2021

PřF  +PdF

 

19. 5. 2021

Bc. TV

5+5

FLOU

8:30

6.4.2021

10.4.2021

PřF  +PdF

 

21. 5. 2021

Bc. TV

5+5

FLOU

8:30

6.4.2021

10.4.2021

Otevřeno po zaplnění obou předch.termínů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6.2021

MZS2

5+5

FLOU

8:30

10.5.2021.

12.5.2021


 

18.6.2021

NSSK, NZS2

10

FLOU

8:30

10.5.2021

12.5.2021

 PřF  +PdF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.8.2021

Bc. TV

5+5

FLOU

8:30

28.6.2021

30.6.2021

PřF  +PdF

 

25.8.2021

Bc. TV

5+5

FLOU

8:30

28.6.2021

30.6.2021

PřF  +PdF

 

26.8.2021

MZS2

5+5

FLOU

8:30

28.6.2021

30.6.2021


 

26.8.2021

NSSK, NZS2

5

FLOU

8:30

28.6.2021

30.6.2021

 PřF  +PdF

 

27.8.2021

KBMS, BMS, KZS1, PZS1,P-PPVN, K-PPVN, VYTSB

10

FLOU

8:30

28.6.2021

30.6.2021

 

 

 PO TĚCHTO TERMÍNECH NEBUDOU PRÁCE PŘIJATY!!!! 


 


 Ċ
Eva Kořénková,
23. 2. 2016 0:29