ÚVOD

Tento web je neoficiální webovou prezentací Katedry tělesné výchovy a sportu, Pedagogické fakulty, Univerzity Hradec Králové.

 Oficiální web univerzity naleznete na: www.uhk.cz
Informace pro zájemce o studium na KTVS v jednotlivých oborech - Pro uchazeče
 
Do závěrečné práce se vkládá (je svázána) strana "tisk závěrečné práce".

Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP.


Bakalářské a diplomové práce nejprve vložíte do eVŠKP, teprve pak odevzdáte ve 2 výtiscích na katedře.

TERMÍNY NA SZZ 2019/2020  KTVS PdF UHK

TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Termín odevzdání se myslí to, že bude práce nahrána a odevzdaná v tištěné podobě u referentky katedry.

 


 

datum

obor

kapacita

místnost

začátek 

SZZ a obhajob

( dostavte se cca 15 min předem)

datum odevzdání DP/ BP do EVSKP 

NEJZAZŠÍ TERMÍN

pro nahrání 


datum odevzdání DP/ BP  tištěné verze

NEJZAZŠÍ TERMÍN

poznámka

20.1.2020

Bc. TV  

10

FLOU

8:30

13. 12. 2019

16. 12. 2019

PřF  

   21.1.2020    

           Bc. TV                        

10

FLOU

8:30

13. 12. 2019

16. 12. 2019

PdF 

22. 1. 2020 

NSSK,NZS2, Mgr.

10

FLOU

8:30

13. 12. 2019

16. 12. 2019


23. 1. 2020

KBMS, BMS, KZS1, PZS1, P-PPVN, K-PPVN

VYTSB

12

2

FLOU

8:30

13. 12. 2019

16. 12. 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

18.5.2020

NSSK,NZS2, Mgr.

10

FLOU

8:30

7. 4. 2020

9. 4. 2020

 

19. 5. 2020 

Bc. TV

10

FLOU

8:30

7. 4. 2020

9. 4. 2020

PdF

20. 5. 2020

Bc. TV

    

10

FLOU

8:30

7. 4. 2020

9. 4. 2020

PřF 

21. 5. 2020 

KBMS, BMS, KZS1, PZS1,

 P-PPVN, K-PPVN

VYTSB

13


2

FLOU

8:30

7. 4. 2020

9. 4. 2020


 

 

 

 

 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN – MŮŽE BÝT POZMĚNĚN

 

25. 8. 2020

Bc. TV

VYTSB   


10

2

FLOU

8:30

30. 6. 2020

7.7.2020

pouze v úředních hodinách

PřF 

26. 8. 2020

NZS2, MZS2, NSSK

10

FLOU

8:30

30. 6. 2020

7.7.2020

pouze v úředních hodinách

 

27. 8. 2020

KBMS, BMS, KZS1, PZS1, P-PPVN, K-PPVN

12

FLOU

8:30

30. 6. 2020

7.7-9.7.2020


pouze obhajoby

27. 8. 2020

Bc. TV

10

FLOU

8:30

30. 6. 2020

7.7.2020

pouze v úředních hodinách

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 8. 2020   -  náhradní termín pro obory  MZS2, NSSK, NZS2, Bc.TV.    PO TĚCHTO TERMÍNECH NEBUDOU PRÁCE PŘIJATY!!!!
 Tréninkové hodiny gymnastiky probíhají pouze pod www.uskhk.cz


Tréninky  jsou pod  dozorem ( Mgr. Křehký), zde je možný prostor pro trénink zápočtových požadavků. Hodina probíhá při min. účasti 3 osob, kteří musí být zaregistrování zde:  https://uskhk.cz/akce/treninky-sportovni-gymnastiky/   https://uskhk.cz/akce/treninky-sportovni-gymnastiky/


 

 


 Ċ
Eva Kořénková,
23. 2. 2016 0:29