[Bez názvu]‎ > ‎

Optimální působení tělesné zátěže

 
Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

21. ročník konference

 

Optimální působení tělesné zátěže

„Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“

 

24. - 25. 3. 2015

Tématické okruhy konference:

1. Tělesná zátěž ve školní tělesné výchově, sportovním tréninku a pohybové rekreaci

2. Pohyb jako součást zdravého životního stylu

3. Vária

Hlavní referáty:

Václav Bunc - Dětská hipokinéza - příčiny a možnosti nápravy

Hana Lepková - Pohybová aktivita v prostředí vysokých škol

Kulatý stůl:

Předseda: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Pohyb a výživa – grant MŠMT

Problémy pregraduální přípravy pedagogů 1. stupně základních škol z pohledu pedagogů, garantů oboru a student

Další informace:

Pro zájemce zajistíme ubytování z 23. 3. na 24. 3. a z 24. 3. na 25. 3. 2014. Informace o ubytování najdete na https://sites.google.com/a/katedry.cz/ktvs/awdfds/konference-ktvs/ubytovani. Pokud máte konkrétní požadavek na ubytování, pošlete nám je mailem spolu s přihláškou a abstraktem vašeho příspěvku.

Pokyny pro autory a další informace najdete na https://sites.google.com/a/katedry.cz/ktvs/awdfds/konference-ktvs/pokyny-pro-autory.

Oficiální jazyk konference:

čeština, slovenština, angličtina

Formy prezentací:

referáty, videoprojekce, postery

 

Z konference bude vydán sborník abstraktů a CD s plnými verzemi příspěvků, který bude k dispozici při zahájení konference.

Přihlášky:

Přihlášky přijímáme na mailové adrese eva.korenkova@uhk.cz do 15. 2. 2015. Formuláře přihlášky a abstraktu jsou dostupné na této stránce dole. Ke stažení použijte symbol šipky úplně vpravo vedle formulářů. Na šipku klikněte levým kurzorem a dejte pokyn uložit. Pak formuláře vyplňte, uložte změny a odešlete jako přílohu v mailu na níže uvedené adresy. 

Poplatky:

Konferenční poplatek:         800,- Kč

Studenti s aktivní účastí:     400,- Kč

Pasivní účast:                      500,- Kč (účastník získá sborník a přístup na konferenční doprovodné aktivity)

Studenti s pasivní účastí:    200,- Kč
 
Pokyny k platbě:
Platbu můžete provést hotově při prezenci nebo převodem na účet:
 
Č. účtu:       2733582/0800
VS:              0176000215
Pen. ústav: Česká spořitelna, a.s.
IBAN:          CZ65 0800 0000 0000 0273 3582
SWIFT:        GIBACZPX

Konferenční poplatek zahrnuje:

Účast na všech konferenčních akcích včetně oběda a společenského večera, sborník abstraktů, CD s úplným zněním příspěvků, konferenční tašku. Každý řádně přihlášený účastník může prezentovat maximálně dva příspěvky.

Důležité termíny:

Přihláška na konferenci:                                                 15. 2. 2015
Odeslání abstraktu:                                                        15. 2. 2015
Odevzdání celého znění příspěvku:                                 3. 3. 2015
Platba konferenčního poplatku:                                      15. 3. 2015
 

Veškeré další informace a pokyny budou průběžně zařazeny na http://ktvs.katedry.cz/awdfds/konference-ktvs.

 

Případné další dotazy, informace na adrese:

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3, CZ-Česká republika

Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D., e-mail: brigita.stloukalova@uhk.cz

Eva Kořénková, tel. +420 493 331 456, e-mail: eva.korenkova@uhk.cz

 

Informace o Hradci Králové: http://www.hradeckralove.org/

Informace o Univerzitě Hradec Králové: http://www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspx

 
ĉ
brigita.stloukalova@uhk.cz,
8. 1. 2015 5:58
ĉ
brigita.stloukalova@uhk.cz,
8. 1. 2015 5:58
Comments