Program konference

26.3.2014
8:30-9:45Prezentace účastníků: A14budova AObjekt společné výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, Hradec Králové
9:45-10:00Zahájení A17
10:00-11:00Hlavní referáty: místnost A17Květoslava PeckováFair play a společnost
11:15-12:15Jaroslav KřížTělesný pohyb – cesta ke zdraví populace
12:30-14:00Společný oběd
14:00-15:40Sekce 2: místnost A17Václav BuncDětská obezita příčiny a následky
Předsedající: Václav Bunc, Jiří RybaZdeněk Vilikus
Kamila Bulířová
Pohybová aktivita u pacientů s cukrovkou 2. typu
Renata Vařeková
Ivan Vařeka
Pohyb jako součást zdravého životního stylu astmatických dětí
Dana Feltlová
Denisa Koutská
Faktory ovlivňující životní styl žáků
Ludmila Miklánková
Petr Reich
Změny v pohybové aktivitě dětí v průběhu mladšího školního věku
Jiří Ryba
Kateřina Kaňová
Některé aspekty tenisové přípravy dětí
14:00-15:40Sekce 1: místnost A18Jiří HelešicEfekty individuálního kondičního cvičení
Předsedající: Vladislav Mužík, Dana FialováPetr SchlegelKapitáni si volí - problematika Body image v tělesné výchově
Olga ChválováJe školní tělesná výchova schopna obhájit své místo v boji proti civilizačním onemocněním nové generace?
Marie Blahutková
Marta Muchová
Hana Lepková
Management pohybových aktivit na Univerzitě třetího věku VUT Brno a jejich působení na kvalitu života seniorů
Pavel PaličkaTělesná výchova 2.0: spojení technologie s pohybem
Dana FialováVýuka pohybových aktivit na Univerzitě Hradec Králové
15:40-16:00Přestávka, posterová sekce
16:00-17:40Sekce "studentská":
místnost A17
Radim Štryncl
Petr Šifta
Václav Bittner
Měření vlivu jednostranného zatížení musculus quadratus lumborum a musculus iliopsas pomocí MRI spektroskopické analýzy během jízdy na rychlostní kanoi
Předsedající: Marie Blahutková, Josef ObornýArtem Vetkasov
Blanka Hošková
Ovlivnění postury pomnocí dechových cvičení
Andrea ZáhorskáVýznam Strečinku při sportovní zátěži
Ivana VichováVyužití centračně stabilizačních cvičení při sportovním tréninku
Tomáš Bosák
Marie Blahutková
a kolektiv studentů
Institucionální spolupráce při péči o zdraví na VUT v Brně
16:00-17:20Kulatý stůl: místnost A18Pohyb a výživa – grant MŠMT
Problémy pregraduální přípravy pedagogů 1. stupně základních škol z pohledu pedagogů, garantů oboru a studentů
Předsedající: Vladislav Mužík
18:00-19:00AKADEMIE: Atrium OSVDagmar Vodehnalová a studenti magisterského studia
SPOLEČENSKÝ VEČER - Archa bowling restaurant
27.3.2014
9:00-11:00Sekce 1, 3: Flošna učebnaDagmar Králová
Jan Novotný
Michal Peroutka
Efekt Kinesio Taping® Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii
Předsedající: Ludmila Miklánková, Dana MasarykováIvan Matúš
Jana Labudová
Vnútorná reakcia organizmu na zaťaženie chôdzou v rôznom prostredí
Josef Oborný
Andrea Bernhauserová
Aikidó a metrosexualita
Brigita Stloukalová
Tomáš Roztočil
a kolektiv studentů
Monitoring plavecké výuky na základních školách
Jana Mílová
Ivan Růžička
Edukativní videoprogram lyžování dětí
Pavel Šmíd
Pavol Horička
Hodnocení herního výkonu v basketbalu
Dana MasarykováInovácia štátneho vzdelávacieho programu pre telesnú výchovu na Slovensku
14:00-16:00Slavnostní přednáška: místnost A2Robert Změlík: Všestrannost je cesta k vítězství aneb jak vytvořit motivaci, aby mládež chtěla sportovat
Ċ
brigita.stloukalova@uhk.cz,
20. 3. 2014 5:32
Comments