ÚVOD‎ > ‎

Pro uchazeče

Pokyny pro uchazeče o studium v oboru TV

Požadavky k přijímacímu řízení - bakalářský a magisterský studijní program

Pro zahájení ústní části zkoušky je nutné předložit čestné prohlášení a lékařskou zprávu od sportovního doktora - výsledek zátěžového testu!

Uchazeč má znalosti, vědomosti a dovednosti na úrovni absolventa střední školy. Umí plavat (200m jedním plaveckým způsobem), lyžovat (bezpečně zvládnout sjezdové tratě s označením "modrá") a bruslit, což uchazeč doloží čestným prohlášením při ústní části zkoušky. Formulář ke stažení je v přílohách na této stránce.
Zdravotní stav uchazeče předpokládá plnění praktických požadavků studia v plném rozsahu. Uchazeč toto doloží při ústní části zkoušky formou písemné lékařské zprávy od tělovýchovného lékaře spolu s výsledky zátěžového testu. (Spiroergometrický test).

Výsledky písemného testu - část přijímacího řízení - 28.5.2018 - v příloze dole
 obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání -  Ti kteří, Neuspěli u písemného testu se ústního pohovoru neúčastní.

 obor Učitelství pro II. stupeň základních škol - tělesná výchova - Ti kteří, Neuspěli u písemného testu se ústního pohovoru neúčastní.


Pokud se uchazeč hlásí na vícero oborů a má pozvánku na pohovory ve více dnech, hned u prvního pohovoru na tuto skutečnost upozorní!!! 

Nezapomeňte s sebou přinést maturitní vysvědčení, zátěžový test ( pokud ho již máte) a čestné prohlášení. Viz dole v příloze ke stažení. 


Podřízené stránky (1): informace
Ċ
Eva Kořénková,
15. 3. 2021 1:49
Comments